Survey&Report: Visa respondenterna en presentation av enkätsvaren i realtid

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_SR.png [29kB png]

Hur har andra svarat, och på vilka sätt skiljer sig mina svar från deras? Det är alltid intressant att jämföra svaren och med Survey&Report kan du på ett enkelt sätt visa dina respondenter det allra senaste resultatet genom att vidarebefordra dem till rapportens webbsida när de har besvarat enkäten.

Denna live-presentation av enkäten uppdateras kontinuerligt och ger den perfekta överblicken över enkätresultatet. Det passar utmärkt för när du genomför omröstningar av olika slag och du bestämmer vilken information som ska visas på sidan. Och bäst av allt är att det är så smidigt att göra. Du skapar helt enkelt en rapport för enkäten, publicerar rapporten och låter rapportens URL vara samma URL som du hänvisar dina respondenter till när de har besvarat enkäten.

Se instruktionsvideon nedan för en steg-för-steg-introduktion till funktionen.