Tilläggsmoduler för HelpDesk – eftersom alla behov är olika

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_HD.png [26kB png]

Er verksamhet är unik, liksom era behov när det gäller supporten. Det vet vi. För att du ska kunna ha ett supportverktyg som stödjer just era processer på bästa möjliga vis, erbjuder vi olika tilläggsmoduler till HelpDesk.

Det finns sex olika tilläggsmoduler som tillgodoser olika behov: allt från SLA och ärendeklassificering till loggning av tid, kryptering och artikelregister.

HD-Advanced
För er med behov av en mer avancerad ärendehantering finns denna tilläggsmodul, som ger er möjlighet att delegera ärenden i flera nivåer från, exempelvis, first till second och third line support. Förutom det erbjuder tilläggsmodulen möjligheten att skapa standardärenden, hantera SLA, klassificera ärenden, skapa delärenden och quick cases.

Här kan du läsa mer om HD-Advanced >>

HD-Map
För dig som sköter support kopplat till platser, kan det vara smidigt att vid ärenderegistrering få exakt platsangivelse för ärendet, till exempel när olika tillstånd söks. Med HD-Map kan du markera avstånd eller områden på en karta (Google Maps), samt tid och datumönskemål för ärendet.

Här kan du läsa mer om HD-Map >>

HD-SSL
Med den här tilläggsmodulen får du möjlighet att kräva att de som ansluter till HelpDesk gör det via en så kallad https-anslutning.

Här kan du läsa mer om HD-SSL >>

HD-Track
Genom att kombinera ert supportsystem med ett artikelregister kan ni spåra vilka produkter varje enskild kund har. På så sätt underlättas supportarbetet och uppföljningen blir ännu bättre.

Här kan du läsa mer om HD-Track >>

HD-TIME
Detta är tilläggsmodulen som låter sig klocka ärendehanteringen och debitera kunderna på minuten. Du sköter tidsregistreringen samtidigt som du arbetar med ärendena, vilket gör det smidigt och enkelt!

Här kan du läsa mer om HD-Time >>

HD-LDAP
Genom att skapa en användarmiljö med single-sign-on underlättas administreringen av användare eftersom all information inhämtas automatiskt från ett register.

Här kan du läsa mer om HD-LDAP >>