Survey&Report: Positioneringsdiagram

positioneringsdiagram

När du skapar rapporter i Survey&Report har du en mängd olika diagram- och tabelltyper att välja mellan för att du på bästa sätt ska kunna visa upp dina resultat. Positioneringsdiagrammet, också kallat fyrfältsdiagram, är särskilt lämpat för frågetypen matris sida vid sida eftersom den låter dig visa flera variabler i samma diagram.

I diagramexemplet till höger har respondenter ombetts att betygsätta olika saker på en skala från 1 till 5, och samtidigt värdera hur viktigt de tycker att det är.

I det övre högra fältet hamnar svaren där respondenten gett ett högt betyg samt hög vikt. I det undre högra fältet syns svaren där respondenten gett ett högt betyg men inte viktat det så högt. I det undre vänstra fältet finns svar med ett lågt betyg och låg vikt, och i det övre vänstra fältet finns de svar där respondenten gett ett lågt betyg, men hög vikt.

Med hjälp av positioneringsdiagrammet får ni en enkel och bra överblick över vilka områden som bör prioriteras, exempelvis i förbättringsarbete. I vårt exempel skulle fokus och energi främst läggas på de frågor som hamnat i det övre vänstra fältet (lågt betyg, men viktigt).

Vår kund Region Gotland använder sig bland annat av positioneringsdiagram för att presentera sina resultat.

”Nyttan med positioneringsdiagram som vi ser det, är att man förutom svar på en fråga även kan få en viktning av frågan vilket gör att man lätt kan göra en bedömning på var man ska lägga krutet, så att säga”, säger Ulf Bendelin på Region Gotland.

I programmets manual och hjälptext kan du läsa mer om olika diagram- och tabelltyper.