Artologik HelpDesk: Genom att använda understatus på dina ärenden får du en ännu bättre överblick

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_HD.png [26kB png]

Förutom att ge ärenden olika status för att indikera var i arbetsprocessen de befinner sig, har du också möjlighet att skapa understatus för att närmare definiera ärendets status.

Genom att ange understatus för dina ärenden kan du få en snabbare överblick och underlätta det dagliga supportarbetet. Kanske ger du support dels mot slutanvändare, och dels internt. Utöver status Taget kan du då, exempelvis, ange understatus Felsökning, Rättning eller Test.

 Det går också att visa ärendes understatus i ärendelistorna.

Här kan du läsa mer om vårt supportprogram >>