EZbooking: Använd organisationsgrupper som urval när du skapar fakturaunderlag

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_EZ.png [27kB png]

Det finns olika sätt att strukturera arbetet i EZbooking. Ett är att skapa olika organisationsgrupper. Dessa grupper kan sedan användas som urval när du skapar fakturaunderlag.

Att använda organisationsgrupper underlättar bland annat vid debitering av bokningar, och då kan organisationsgrupperna användas för att skilja på priser mellan olika organisationer. Exempel på organisationsgrupper kan då vara ”interna” och ”externa”.

Här finner du mer information om hur du kan arbeta i EZbooking >>