Kundundersökningar via HelpDesk

Exempel på enkätresultat

Tilläggsmodulen HD-SR för samman två Artologikprogram; HelpDesk och Survey&Report. Du kan koppla Survey&Report till ditt supportsystem. På så sätt kan du skicka enkäter till supportkunder och de kan ge dig värdefull feedback.

Konstruera enkäten i Survey&Report, med den design du önskar och de utskick som ska skickas ut till respondenterna. Utskicken innehåller den länk som ska användas för att besvara enkäten.

I HelpDesk skapar du regler som styr vilka användare som ska bjudas in att besvara enkäterna och när. Kriterier för att filtrera ut användarna kan vara tidsram, objekt, organisation, ärendets status osv. Överföringen kan göras en gång eller återkommande enligt din planering. För varje regel kan du också definiera hur ofta användarna ska motta en inbjudan till undersökningen för att undvika att de får inbjudningar vid fler tillfällen än du önskar.

När undersökningen är avslutad kan du med Survey&Reports hjälp behandla, jämföra och presentera data på ett åskådligt vis.