20-årsjubileum för Jämförelsetal

Artisan

I år är det exakt tjugo år sedan som webbsidan Jämförelsetal sjösattes. Den var en pionjär inom sitt område när den skapades och används fortfarande flitigt av landets kommuner.

Uppdraget till Artisan kom under tidig höst 1996, och det var bråttom. Sören Strömberg, VD på Artisan, fick ett samtal från Skolverket. Redan veckan därpå skulle en första presentation hållas och ett förslag visas på hur webbsidan kunde se ut. Artisan fick uppdraget att göra ett förslag.

Stefan Carlsson var relativt nyanställd på företaget och hade jobbat hela sommaren. Han hade fått ett par dagars ledighet. 

– Jag var uppe i Oskarshamn när jag fick samtalet från Sören och det var bara att åka tillbaka till Växjö, säger han.

Han minns arbetet med sidans tillkomst mycket väl.
– Vi gjorde en snabb raketversion först. Det fick gehör och ganska precis två månader senare hade vi hela webbsidan i full drift. Det är samma databasstruktur idag som för tjugo år sedan, även om sidan fått en lite nyare design på senare år, säger han. 

Göran Isberg var uppdragsbeställare av webbsidan 1996. Hur tycker han det känns att sidan har hållit igång så länge?

–  Det här är riktigt roligt, säger han när vi får kontakt via telefon.

1996 jobbade han som chef på Skolverket i Stockholm, idag är han utbildningsdirektör och förvaltningschef i Jönköpings kommun.

– Jag tyckte vi skulle utnyttja IT mycket bättre, göra andra skärningar och andra mätningar över tid. Det var ett arbete för att skapa stöd till kommuner och fristående huvudmän att kunna öka sina möjligheter att göra analyser, säger Göran. Det var pusselbitar som behövdes för kommunernas uppföljningsarbete.

Tidigare så publicerade Skolverket en mängd jämförelsetal i rapporter. Det distribuerades till kommuner runt om i landet. Idag finns några publikationer fortfarande kvar, men mycket har flyttats över till digitala material. 

– Jämförelsetal var en pionjär på att tillhandahålla statistik på bredden, till en större grupp människor så alla kunde gå in och söka, säger han.

Innehållet uppdateras kontinuerligt varje höst och vår. Ny statistik visar att webbsidan fortfarande har en god tillströmning av besökare. Det bådar gott inför framtiden.

Jamforelsetal

Länk till webbsidan Jämförelsetal >>