Survey&Report: om hierarkiska rapportfunktioner

En hierarkisk rapportfunktion visar dina resultat filtrerade på olika nivåer samtidigt. Till exempel så kan du jämföra svaren från hela organisationen med en avdelning eller grupp. Du kan också zooma in på en grupp i taget och titta på dem i ett närmre perspektiv.

Om dina respondenter i din enkätundersökning är en väldigt komplex grupp med flera undergrupper i många nivåer, som både ska jämföras med varandra och med överliggande nivåer, kan det ibland bli väldigt mycket svarsmaterial att analysera.

Med en hierarkisk rapportfunktion kan du låta rapportläsaren se urvalslistor för att filtrera svaren i tabeller och diagram. Du styr utbudet i urvalslistorna och vilka tabeller och diagram som ska kunna bli filtrerade i svarsmaterialet.

Med denna funktion kan du till exempel skapa en rapport där du jämför svaren från hela organisationen, en avdelning eller en specifik grupp. Du kan välja att definiera innehållet i förväg eller låta rapportläsarna välja hur data ska filtreras i vissa delar. 

Med hjälp av urvalslistorna i rapportens inledning kan rapportläsarna till exempel visa resultatet från deras egen grupp och jämföra det resultatet med resultaten från avdelningen och hela organisationen, visad i andra delar av rapporten.

Vi har också lagt till en ny presentationsmöjlighet som kombinerar både diagram och tabeller; hybridelementet. Du kan använda det för att presentera data i olika nivåer i en hierarkisk rapport. Du kan också använda detta hybridelement i en standardrapport utan en hierarkisk variabel, bara för att kombinera ett diagram med tabellkolumner. Du kan läsa mer om det i länken nedan.

Hierarkisk