Ny användartyp i HelpDesk

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_HD.png [26kB png]

En ny användartyp i HelpDesk, extern ärendeoperatör, gör det möjligt att delegera ett ärende via en engångslänk. Då kommer man direkt till sitt ärende utan att behöva logga in.

Inget förutom själva ärendet visas, varken ärendelistor, FAQ eller något annat. Man kan också bestämma vilka delar av ärendet som ska vara synligt och endast visa utvalda avsnitt. 

Ärendet kan vara anonymt, så att ärendemottagaren endast ser vad ärendet handlar om och inte vem som är avsändare.

Inställningen i HelpDesk för extern ärendeoperatör hittar du under 
Administration > Programinställningar >Ärendeformulär.