Artologik Major Supporter av W3C!

W3C Major Supporter

Artologik är numera ett av företagen som stödjer W3C i arbetet att se till att webben når sin fulla potential.

W3C, World Wide Web Konsortium, arbetar för att skapa ett forum för information, handel och inspiration, öppet och nåbart för alla utan hinder av språk, geografisk placering, fysisk eller mental förmåga. W3C vill helt enkelt göra hela det rum av information som webben är, tillgängligt för alla, oavsett teknisk prestanda eller personlig kapacitet och detta vill Artologik vara med och stötta.