Behöver du ”tidsglasögon”?

Fabian von Schéele

Visste du att majoriteten av människor underskattar hur mycket tid de använder för en uppgift? Tidsläckage är en av de största utmaningarna för många organisationer idag.

På Linnéuniversitetet i Växjö, har det forskats i ämnet i många år. Fabian von Schéele, Teknologie Doktor i Data- och Systemvetenskap, säger att de har funnit att människor i ungefär 76 % av fallen underskattar tiden som behövs för att utföra en uppgift, och att uppskattningen av den verkligt använda tiden är ungefär 30 % kortare.

Enligt von Schéele så har deras forskning visat att det finns två verkligt effektiva lösningar; gör tidrapporteringen enkel och ge dina medarbetare ”tidsglasögon”, informera och utbilda dem om tid.

På Artisan Global Media har vi jobbat med dessa lösningar sedan företaget grundades, 1995. Vi erbjuder våra kunder programvaror som hjälper dem att spåra sin tid och att få en bättre förståelse för de timmar och minuter som verkligen används, i jämförelse med den planerade tiden. Vi skapar enkla och användarvänliga lösningar för en mer effektiv arbetsvardag.