Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten

Datainspektionen

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten under 2018. Myndighetens uppdrag ändras så att dess stödjande och rådgivande roll blir tydligare och regeringen tillför 30 miljoner under 2018 för att stärka arbetet med den personliga integriteten.

Ny chef och generaldirektör blir Lena Lindgren Schelin, hon kommer senast från Ekobrottsmyndigheten där hon jobbade som chefsjurist. Hon började sin nya tjänst den första mars i år.

Det har inte sagts något exakt datum för när myndigheten byter namn, men i ett pressmeddelande från regeringen står bland annat att förändringen till en Integritetsskyddsmyndighet kommer genomföras stegvis under 2018.

”Med dessa förändringar skapar vi förutsättningar för att utveckla och använda nya tjänster samtidigt som den personliga integriteten värnas”, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Läs mer här:
Datainspektionen blir integritetsskyddsmyndigheten
Ny generaldirektör för Datainspektionen