EZ-TimeLog visar skillnaden

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_EZ.png [27kB png]

Använder ni EZbooking för bokningar av teknisk utrustning? Med tilläggsmodulen EZ-TimeLog kan den faktiskt använda tiden importeras till EZbooking och på så vis kan ni debitera mer noggrant. Det går också utmärkt att utvärdera skillnaden mellan bokad och använd tid.

Importen av den faktiskt använda tiden sker via logg-filer som skapas av teknisk utrustning, som till exempel ett mikroskop eller ett passersystem.
All bokad och faktiskt använd tid liksom prisberäkningarna visas i rapporten Fakturaunderlag.